Prídavné materiály - Soges welding

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Prídavné materiály

.
.


 

Solder SW-506 (5kg)
Presne vinutý, vákuovo balený, na drôtenej cievke so stredom
- typ BS300.
Využitie:
Používa sa na zváranie nelegovaných konštrukčných ocelí
pre výrobu tlakových nádob s pevnosťou do 530 MPa
a jemnozrnných ocelí s medzou klzu > 420 MPa.
Drôt umožňuje zváranie vysokým prúdom (sprchový proces)
a má krátky prenos oblúku vo vodorovnej polohe aj mimo nej

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priemer 0,6 mm
14,95 €

Priemer 0,8 mm
10,60 €

Priemer 1,0 mm
10,45 €

Solder SW-506 (15kg)
Presne vinutý, vákuovo balený, na drôtenej cievke so stredom
- typ BS300.
Využitie:
Používa sa na zváranie nelegovaných konštrukčných ocelí
pre výrobu tlakových nádob s pevnosťou do 530 MPa
a jemnozrnných ocelí s medzou klzu > 420 MPa.
Drôt umožňuje zváranie vysokým prúdom (sprchový proces)
a má krátky prenos oblúku vo vodorovnej polohe aj mimo nej

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priemer 0,8 mm
27,-

Priemer 1,0 mm
25,95 €

Priemer 1,2 mm
25,20 €

Solder swA (E7018)

Bázická elektróda SOLDER swA s uviverzálnym použitím pre zváranie ocelí s pevnosťou do 550 Mpa,
nárokované veľmi vysoké mechanické vlastnosti (tlakové nádoby, stavebné konštrukcie, iné).


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priemer 2,0 mm / 300
320 ks v balení, hmotnosť 3,90 kg

18,09 €

Priemer 2,5 mm / 350
210 ks v balení, hmotnosť 5,00 kg

20,16 €

Priemer 3,2 mm / 350
130 ks v balení, hmotnosť 4,90 kg

19,35 €

Solder swA (E7018) "hobby"

Bázická elektróda SOLDER swA s uviverzálnym použitím pre zváranie ocelí s pevnosťou do 550 Mpa,
nárokované veľmi vysoké mechanické vlastnosti (tlakové nádoby, stavebné konštrukcie, iné).


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priemer 2,0 mm / 300
80 ks v balení, hmotnosť 0,96 kg

5,38 €

Priemer 2,5 mm / 350
50 ks v balení, hmotnosť 1,14 kg

5,52 €

Priemer 3,25 mm / 350
30 ks v balení, hmotnosť 1,15 kg

5,47 €

Solder swF (E6013)

Rutilová elektróda SOLDER swF s uviverzálnym použitím pre zváranie ocelí s pevnosťou do 550 Mpa,
nárokované veľmi vysoké mechanické vlastnosti (tlakové nádoby, stavebné konštrukcie, iné).


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priemer 2,0 mm / 300
380 ks v balení, hmotnosť 4,10 kg

19,15 €

Priemer 2,50 mm / 350
240 ks v balení, hmotnosť 4,80 kg

19,30 €

Solder swF (E6013) "hobby"

Rutilová elektróda SOLDER swF s uviverzálnym použitím pre zváranie ocelí s pevnosťou do 550 Mpa,
nárokované veľmi vysoké mechanické vlastnosti (tlakové nádoby, stavebné konštrukcie, iné).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priemer 2,0 mm / 300
80 ks v balení, hmotnosť 0,89 kg

4,90 €

Priemer 2,50 mm / 350
50 ks v balení, hmotnosť 1,00 kg

4,80 €

Wolfrámové elektródy Thorium 2 %
červené

 
 
 
 
 
 
 
 

Priemer 1,00 mm / 175
10 ks v balení

21,50 €

 

Priemer 1,60 mm / 175
10 ks v balení

22,10 €

Priemer 2,00 mm / 175
10 ks v balení

33,60 €

Priemer 2,40 mm / 175
10 ks v balení

44,70 €

Priemer 3,20 mm / 175
10 ks v balení

76,00 €

Priemer 4,00 mm / 175
10 ks v balení

93,10 €

Wolfrámové elektródy Pure
zelené

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priemer 1,60 mm / 175
10 ks v balení

18,10 €

Priemer 2,00 mm / 175
10 ks v balení

26,10 €

Priemer 2,40 mm / 175
10 ks v balení

36,50 €

Priemer 3,20 mm / 175
10 ks v balení

64,00 €

Priemer 4,00 mm / 175
10 ks v balení

101,80 €

Wolfrámové elektródy Cerium 2%
šedé

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priemer 1,60 mm / 175
10 ks v balení

19,10 €

Priemer 2,00 mm / 175
10 ks v balení

28,70 €

Priemer 2,40 mm / 175
10 ks v balení

42,60 €

Priemer 3,20 mm / 175
10 ks v balení

59,70 €

Priemer 4,00 mm / 175
10 ks v balení

89,00 €

Wolfrámové elektródy Lanthan 2%
modré

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priemer 1,60 mm / 175
10 ks v balení

21,20 €

Priemer 2,00 mm / 175
10 ks v balení

30,10 €

Priemer 2,40 mm / 175
10 ks v balení

42,30 €

Priemer 3,20 mm / 175
10 ks v balení

68,20 €

Priemer 4,00 mm / 175
10 ks v balení

116,20 €

Wolfrámové elektródy Lanthan gold 1,5 %
zlaté

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priemer 1,60 mm / 175
10 ks v balení

21,20 €

Priemer 2,00 mm / 175
10 ks v balení

30,10 €

Priemer 2,40 mm / 175
10 ks v balení

42,30 €

Priemer 3,20 mm / 175
10 ks v balení

68,20 €

Drážkovacie elektródy štandartné
(manuálne drážkovanie)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priemer 10,00 mm / 305
250 ks v balení

126,00 €

Priemer 8,00 mm / 305
250 ks v balení

72,00 €

Priemer 6,00 mm / 305
250 ks v balení

60,00 €

Priemer 5,00 mm / 305
250 ks v balení

54,00 €

Priemer 4,00 mm / 305
250 ks v balení

48,00 €

Drážkovacie elektródy nadpájacie
(automatické drážkovanie)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priemer 19,00 mm / 430
100 ks v balení

259,20 €

Priemer 16,00 mm / 430
150 ks v balení

280,80 €

Priemer 13,00 mm / 430
200 ks v balení

230,40 €

Priemer 10,00 mm / 430
250 ks v balení

228,00 €

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky